Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató a esszencialis-illoolajok.hu által végzett hírlevél célú adatkezeléshez

Adatkezelő: Nacsa Szilárd 2100 Gödöllő, Széchenyi István utca 30., info@esszencialis-illoolajok.hu, a továbbiakban “Adatkezelő”.

Adattovábbítás: Adatkezelő által történő adatfelvétel esetén az adatokat az adatkezelő kezeli. Az adattovábbításra sor kerül.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – Önkéntes hozzájárulás;

Adatkezelés célja: Hírlevél küldése. Ajánlatok küldése, termékbemutatóra történő invitálás, promóciós cél, nyereményjátékról tájékoztatás; kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése, adategyeztetés, hozzájárulás kérése további adatkezeléshez, hozzájárulás kérése a hozzájárulási időtartam meghosszabbításához, nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése.

Adatkategória: Felhasználónév, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama: visszavonásig.

Adatátadás: Adatkezelő feldolgozás céljából átadhatja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

Adatfeldolgozó: Adatkezelő végzi a jelen hozzájárulás alapján átadott adatokkal kapcsolatos tevékenységeket. Amennyiben az érintett tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy Adatkezelő a tevékenysége során konkrétan milyen cég részére adott át személyes adatot, úgy az érintett kérésére tájékoztatást nyújt.

Adatfeldolgozók: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia- 30318

A Privacy Shield (www.privacyshield.com) egyezmény értelmében a regisztrált tagok felé továbbítható személyes adat, amennyiben az nem EU-s tagország.

A MailChimp a kiküldött e-mailekbe található linkeket (hivatkozásokat) mérőkóddal látja el annak érdekében, hogy látható legyen, mely hivatkozásokra kattintanak leginkább az e-mailekben. A mérés célja, hogy ismert legyen az Adatkezelő előtt a kiküldött e-mailek felhasználása, felhasználási szokások és ezen keresztül a későbbi kiküldések alkalmával az érintett felhasználók számára kedvezőbb tartalmú üzenetet tudjon küldeni.

Önkéntes hozzájárulás: A jelen adatkezelés önkéntes. A hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Profilalkotás: Adatkezelő az adatkezelés során profilalkotást nem végez.

Érintett jogai: Ön jogosult kérelmezni Önre vonatkozóan: Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.

Felügyeleti hatóság: Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu;

Irányadó jog és szabályzat: A személyes adatok kezelésére a Adatkezelő adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó. Az adatvédelmi szabályzat az Adatkezelő honlapján, székhelyén minden esetben elérhető.

0
  0
  Kosár tartalma
  A webshopban kapható termékek szinte kivétel nélkül, azonnal elérhetőek raktárról.
  Csomagod még aznap feladásra kerül, ha:
  Foxpost automatába kéred és 18:00-ig,
  Easybox automatába, postai vagy házhozszállítással kéred és 12:00-ig
  leadod a rendelésed.
  This is default text for notification bar